torsdag 9 oktober 2014

Torsdags aktivitet


Dagen ägnads mestadels att koppla in mer el på Hästveda-loket. Montage av täckplåt över avgasrör.
Inkoppling av strålkastare framtill samt signalhorn. Montage  av omkopplare samt kabeldragning bakåt i hytten.

                                         Montage av täckplåt över avgasrör.

                                          Kabeldragning pågår i hytten..

 
                                         Omkopplare för strålkastare ansluten..

                                         Mera knappar o.d. i hytten att hålla reda på..!

                                          Strålkastare inkopplad framtill..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar