fredag 4 mars 2016

Planering av flytt f Söderblomsloket

Idag har det planerats för en flytt av Söderblomsloket. Motorlyften har flyttats och snö har
skottats av för att frilägga uppställningsplatsen. Under Söderblomsloket  ligger ett spårspann
med några plåtsyll fastmonterade. Eftersom loket har varit övertäckt med press sitter inte
643-spannet så hårt fastfruset utan kommer att ge med sig när man känner på det med
hjullastarens gafflar.

Nu vid 16-tiden idag, har Bengt åkt ned med 4-hjulingen för att skrapa undan lite blötsnö.
Vi får se vilken dag vi kan utföra själva flytten; vi vill ju inte hålla på i varesig regn eller snöblask...

Idag har vi varit i kontakt med panninspektören fr Inspecta. Fn har han inte varit uppe vid Korsnäs
än, men snart så... Vi är uppskrivna i hans agenda!     Här skall spåret ligga, mitt i bilden!  Pallen med Volvomotorn skall flyttas; måste spettas loss först fr isen.
      Motorlyften är baxad åt höger...     Här mitt i bild, skall 643-spannen ligga...      Under Söderblomsloket finns inte mycken snö och is..      Ungefär samma motiv, lite sett åt höger....      4-hjulingen på G ned till Hagaberg för att skrapa undan dagarnas nedfall av blötsnö....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar