söndag 27 november 2016

Söndags inlägg


Idag for jag ner för att sätta upp adventssjänorna; i snålblåsten... Det är ju första söndagen i Advent.!

Sedan fortsatte jag med att strippa av besprutningsvagnen. Slipa av fästena till rampen. Putsa till
där de suttit för att ta bort gamla svetsresterna. Kört övre ramsidan med stora stålborsten och
som avslutning; strukit på svart specialblandning för att förhindra korrosion dvs rostbildning.

F.ö. kan vi meddela för den oinvigde, att vi finns numera på Facebook. Men det står samma som
här på bloggen.
Adressen är www.facebook.com/fmbbm.se
Välkommen!                


     Advenstsjärnan uppsatt i stationen...


    Trallramen är rensad från diverse bråte....


    ....och nu skall Bengt bara svetsa fast en koppelsprint i andra ändan, så kan vagnen användas till
     diverse olika laster t.ex. frakt av sliprar e.d....Inga kommentarer:

Skicka en kommentar