måndag 31 juli 2017

Måndags aktivitet

Idag svetsade vi på fler glidplan på boggierna på Vagn 35...


    Mycke svetsning bli´re
Helgdagsjobb med tippvagn

I helgen snyggades stora tippvagnen upp. Nu skall brädor upp på bromsplattformen.     Vagnen har snyggas upp...     Vagn 36 är klar för montering av brädor på bromsplattformen....lördag 29 juli 2017

Bilder på Göta-loken

Vi har nu erhållit originalbilder på Göta ångloken när de tjänstegjorde vid Göta Sulfit, Surte.

Är mycket tacksamma, naturligtvis!
/RJa     Göta I     Göta IIIsöndag 16 juli 2017

Lördags aktivitet

Under lördagen monterade vi fast cisternen på boggievagn 35...     Arbetet har startat...


     Inmätning av cisternen på vagnen...     Svetsning av trä...Nej förlängning av ett borr...     Mycke borrning är det....     Fastmontage av plåtbenen mot träplanken... Cisternen fastdragen....

Nu väntar rengörning av cisternen samt målning. Målning av vagnsramen är nu på G. Samt påläggning av plank, på bägge sidor av cisternen...fredag 14 juli 2017

Cistern lastning

Idag lastades cisternen på boggievagn, 35...
     Plank är utlagda för att bära upp cisternen...     Cisternen lastad...    Vagnen framkörd till verkstaden....
torsdag 13 juli 2017

Torsdags aktivitet

Denna varma torsdag, var D full aktivitet vid Hagaberg...     Stationsskylten är på plats. Renoverad av L-Å Rehnberg.


     Vagnsväxling..      "Trångt om saligheten är´e"....    1-cyl Skandia Diesel åker nu in i plåtskjulet...     Frontbild av Skandia-motorn...     Den här tanken skall lyftas på en boggievagn im...     Denna lilla gråa tralla härstammar från Halmstads Järnverk....     Det dåliga trävirket är borttaget från vagnen.... Nu skall D bli ny bromsplattform....lördag 8 juli 2017

Avyttrade veteranmotorer

Under fredagen avyttrades några gamla veteranmotorer vi haft ståendes i plåtskjulet...


     En mindre brandpump tillverkad av Bergbolagen, såldes tillsammans med motorerna....


      En 10hkr Seffle-motor m backslag...     Motorn har stått i plåtskjulet i över 20 år, nu kan den komma till nytta hos en motorsamlare....     Motorn har backslag för båtdrift....


     En gammal stationär Bernardmotor, följde med...     En 3hkr Bergmotor ingick oxå i avyttrandet....Varför ska vi ha grejer stå som vi aldrig använder......


    Bengts traktor var naturligtvis bejälplig vid lastningen....