måndag 27 augusti 2018

Uppallning av lok i verkstaden

För att kunna testa lokets eluppkopplingar, måste man palla upp lokets drivlina några cm ovan golv.  Vilket sker sålunda under alla 4 lagerboxar;  se bilder...
Hjulen kan alltså rotera fritt från golvet...


Lagerboxar som är uppallade ovan golv,  medelst plank     Hålföring för kablage, närmast växelställare..

     Div kablage som skall kopplas in....
lördag 25 augusti 2018

Inkoppling av växelväljare, lok 11

Nu när själva riktningsväljaren är klar, skall mothållen göras klara. Dom i mässingsplåt med skruv
i mässing förståss....


    Benga står och borrar & monterar de grova mässings anhållen...

    Så här elegent ser växelväljaren ut...Home made by Benga....

     Så sitter den där då omkopplaren; färdig att koppla in.... Eriksson kommer den Må 3 Sept....onsdag 22 augusti 2018

Kopplingsarbeten med lok 11.

L Eriksson och Benga var sysselsatta med koppingsarbeten på lok 11, NbMv..  Då jag inte var ansvarig
för uppkopplingen  av det elerktriska, höll mig på avstånd, Men så mycket fattade jag att  drivspänningen blir 32V (3st vanlia 12V) som ligger i serie över motstånd och köraggregat.
Ett aggregar som växlar körriktningen har vi redovisat tidigare.
Jag tog någa bilder och lät dom jobba ifred.  Men så mycket ha jag förstått att drivkraften är bara till
för uppvisningar och så. Inte regelrätta industribanetåg.... Vilket man kanske inte ska, när man  har å göra med en elmotor från omkring 1920 !!!

torsdag 16 augusti 2018

Arbeten med ack-lok 11, NbMv

Arbeten  pågår med ackloket Nora Bil- Motorverkstad, no 11.
Loket är kört till Bengas verkstad i Oskarslund,  för servive.  


   Loket straxt utanför verkstaden....
.

     Loket i Bengas verkstad.....
onsdag 15 augusti 2018

Tillverkning av omkopplare

Tillverkning av omkopplare pågår till lok 11,  Vissa omkopplingar påböjdes förra året av Lennart Eriksson
samt Benga. Nu har arbetet återupptagits igen.

         Extra stort jobb kommer att läggas ned på lok11 i höst.
 

tisdag 14 augusti 2018

Grästrimmning runt verkst,

Ring Bengt och hör om DU kan hjälpa till och byta några sliprar...
Tel    070 -3395017.  RING NU!!!!!

söndag 12 augusti 2018

Ännu mera spårsrröjning

Trots känbar Stroke och synfel, manörerades lok 1 efter att Bengt gått med snurran hela vägen öven
 linjen.  Det blev lite kvar här och var.....

Nu kom id´en upp om kvällskörning/mörkerkörning till hösten, MEN för att detta skall kunna bli
aktuellt måste det bytas några slipers oxå !!
I slutet ax Sept. börj. av Okt skulle det kunna gå av stapeln. Vi har redan börlat lejja folk till
det hela   MEN FÖRST MÅSTE DET SOM SAGT, BYTAS SLIPES..  Sakta gång med Gyttis..

torsdag 9 augusti 2018

BUSK RÖJNJING

idag hade Bengt stor hjälp av Stoffe och hans far vid buskröjninngen efter linien.     Sträkaa över gärdet som är slaget,