lördag 20 oktober 2018

Batteriladdning av lok.

Under några dagar  laddades batteriet till lok 35. Och nu kopplades 24V laddaren på Edan dvs lok 38..
Nu får det vara på ett tag...
Som synes på bilderna, har loken växlats om i hallen...


    Längst fram står nu Salaloket och Stockås-acken...

    Sala-loket har laddats på, några dagar...

    Har inte körts på flera år....


     Ack-loket fr Stockås, har nu kommit under luppen...

     Mycket att göra, men L E kommer upp till Fredag, för att gå igenom loket tsm Bengt...fredag 19 oktober 2018

Avstängning för elektriska på lok 11

Bengt har länge velat ha en brytare för det elektriska på lok 11. Just i en sådan
monterades i em.


Se Bilder

    Först måste man mäta till

      Och det är inte bara...

     Så klämmer man till med tången...

    Här ligger brytaren lös....

Här passar Bengt in brädbitarna som skall hålla brytaren....

    Inpassning klar..

    Fästplattan borras fast för brytaren...

     Brytaren  på plats i loket....onsdag 17 oktober 2018

Under tisdagen transporterades lokflytt mm.

Under tisdagen transporterades lok No11 ned till Hagaberg och lok växlades om..
Samt togs ut och blåstes av. Lok 35 & 38 fick dras igång enär batterierna saknade kraft...

SE BILDER...


   Vagnar växlas undan fr verkstadsspåret..

     Lok 18 växlas ur verkstaden


     Och in till  sitt nya uppställningsspår..

    Lok 18 och lok 11 har bytt plats s.a.s.

     Och en Gyttorp-boggie med ett truckbatteri står för

     Lok 11 med kåpan över sin växelväljare..

     Bengt lossar förtöjningarna på maskintrailern...

    En handdriven varningsklocka av "Pling-Plong-typ", har tillerkats utav Bengt..

    Lok 11 sedd bakifrån...

 
 Loket sedd framifrån....


     Loket sett fr höger  sida...

     Loket sett fr vänster sida..

     Äntligen står loket på plats och lite småjobb återstår....


söndag 14 oktober 2018

Tillverkning av kåpa till växelväljare

Idag tillverkades en kåpa till lok 11.s växelväljare. En bit tunnplåt och 2 sträbitar + små träskruv gick det
åt. Lite slipning, skruvning + allehanda göromål blev det..      Växelväljaren utan kåpa...


     2 halvor till träbitar samt en tunnplåt med en skåra i, var utgångspunkten...

    Fotad åt andra hållet...

    Så var det till att skära med vinkelslipen...

     Så blev kåpan lite provisoriskt gjord...


Så  fick det bli efter lite justering 


     Nu skall den bara spraymålas svart...torsdag 11 oktober 2018

Målning av lagerboxar på lok 11

Denna fina Britssommar/torsdag, målades lagerboxarna på lok 11. Loket hade körts upp på maskintrailern
kvällen före.. Och ångpannan, som stått under press en i somras, har körts in i verkstaden.
Den får stå där tills vidare..

Lagerboxarna målade på lok 11.


Främre delen av pannan ses här...
    Provtrycksslangen hänger här...måndag 8 oktober 2018

Spårrenblåsning

Denna fina söndag med ett flertal plusgrader, ville Bengt blåsta rent spåret ned till sjön, med sin blåsmaskin.
Så han började vid grinden och  gick ned mot sjön. De tog ca 1.50 min, och jag tuffade sakta efter med Gyttorpsloket + en flakvagn.
    Till sist en bild på lok 18; som skall byta plats med lok 11....

tisdag 2 oktober 2018

Ack-lok, No: 11

Äntligen tisdag, och LE hade tid att göra slutmonteringen av det elektriska på ack-lok 11.
Att koppla in III:e växeln var en lätt masch för LE...-" Har  man bara att framför sig, då är det ingen
sak..." menade Ericksson.
Så nu funkar loket på all körlägen...!  Nu får vi se vad loket orkar med i Hagaberg.


    "--- den går dit, den här går dit, och den startar på ett kick. Den är en makalös manick.....    Den gula kabeln från hö, sammankopplad med den blå, gjorde susen...Växelläge: III funkar...


    Endast kåpan över fram- och backväljaren återstrår, på bilden...


     LE antecknar och begrundar loket....