Föreningen

Medlemskap & Gruppbokningar

Pga av vissa tillståndsregler f banan, tar vi endast EMOT gruppbokningar.
Meila till:  roger.s.jansson@telia.com

Medlemsskap

Du är välkommen som medlem, både aktiv som passiv!
Skicka ett mejl till Roger S. Jansson (E-meil ovan) för mer information om medlemskap.

Alla medlemmar får tidskriften "Maskin- och bruksbane-nytt" som ges ut  per år.

Medlemsavgifter
Vuxna 120:-
Ungdom och pensionär 70:-
Familj 200:-
Ständig 1500:-

Medlemsavgiften betalas till Pg 93 37 46-0,

Betalningsmottagare Frövi Maskin- & Bruksbanemuseum.


Du kan även snigelposta till oss på adressen:

Frövi Maskin- & Bruksbanemuseum
Box 89
718 22 FRÖVI

Var finns vi ?


Se kartan. Cirka xx mil nordöst om Örebro.


HistoriaVerksamheten startades 1969 i Blixterboda av två privatpersoner. Banan drevs som hobbybana fram till 1977 då föreningen bildades.


Flera lok och vagnar har erhållits från olika industrier som gåva, medan andra har köpts. Personvagnar av industriernas egna enkla utföranden är sedan länge utplånade, dock finns en del bilder kvar vilket har gjort att liknande vagnar har kunnat tillverkas. 1987 hade verksamheten utvecklat sig så stor att kommunen erbjöd föreningen mark strax utanför Frövi.

1988 påbörjades flytten till den nya platsen benämnd Hagaberg. Året efter påbörjades terassering och anläggandet av en smalspårig järnväg av industribanekaraktär.


Banans längd är idag ca. 1 km och sträcker sig från huvudstationen "Hagaberg" genom skog och över åkermark förbi mötesplatsen "Granskogen" ned till "Talluddens" station vid sjön Väringen.

Vid Talluddens station finns en gammal pumpstation som har tillhört TGOJ och pumpat vatten upp till före detta Vanneboda station. Föreningen har planer på att restaurera pumpstationen.