Nitro Nobel


 Nitro Nobel AB i Gyttorp hade under många år en omfattande smalspårig industribana, inte bara inom fabriken utan även utanför, tex anslutnings-spår till NBJ (Kemikaliespåret upp till Gyttorp stn, samt utlastning vid Käppsta lp.) o diverse uppställnings-spår norr om fabriken. Spårvidden var 600mm. Denna artikel beskriver historien runt denna järnvägs uppgång o fall.

Då vi har många både lok o vagnar från denna järnväg i våra samlingar, ville vi tidigt samla o ge ut denna information i en samlad skrift. Det var först tänkt att ges ut som ett bildhäfte i bokform, men pga tryckkostnader har detta fått dröja många år. Nu har vi valt att istället ge ut materialet via hemsidan.

Under tidens gång har inte bara fotografier kommit fram, utan även kartor, ritningar o historisk information. Nitro Nobels personal på arkiv o ritkontor har deltagit med all tänkbar hjälp, även gett oss möjlighet att själva titta igenom arkiv-material i jakt på information om smalspårsjärnvägen. En hel del arkiv-material saknas dock, troligen pga rensningar cirka 1940 och 1960.

Enstaka uppgifter erhållna via Noraskogs arkiv.

Omfattning
Äldsta bilderna är tagna på 50-talet o framtill järnvägens nedläggning 1982. Nitro Nobel hade en liknande industribana på den plats fabriken låg på förut, några få bilder finns med därifrån, men i huvudsak är det järnvägen i Gyttorp vi skildrar här. Totalt rör det sig om 138 fotografier, ritningar eller kartor.

Deltagare
Lennart Ericsson i Örebro, är den person som stått för huvudsakliga arbetet med att sammanställa allt material. Lennart är också den som tagit flertalet bilder genom åren. Arbetet med att scanna in bilder o anpassa materialet för hemsidan är utfört av Henrik Laurell i Göteborg. Följande fotografer har deltagit. Siffran i parentes anger antalet bilder, första två bokstäverna är den förkortning som används genom alla sidor vid hänvisning till specifik fotograf.

BG - Bo Gyllenberg (19)
EC - Erik Christensen (1)
LE - Lennart Ericsson (31)
LP - Lennart Petterson (1)
LW - Leif Wester (15)
PV - Peter Verschelden (1)
SW - Sven Wikblom (5)
RJ - Roger Jansson (11)
OBJ- Ohs Bruks Jvg (2)
NN - Nitro Nobels arkiv (33)
PB - Pressens bilder (2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar