måndag 23 september 2019

Norsholms-boggien samt koppel...

Igår blev tid inte tid att bilder på kopplen Bengt svetsade till....
     Inuti boggien med koppelrörelsen runt buffertstången..

    Koppelrörelsen Bengt svetsade till, ligger på golvet...

     Koppel och svängrörelsen, målad svart....


söndag 22 september 2019

Fortsättning med vagnservice

Till skillnad från gårdagen, var det kallt och ogästvänligt idag varför vi fortsatte med gårdagen sysslor.
Bengt gick till angrepp på taket till Calles restaurang-vagn där taket började ge vika och ny plåt måst läggas på samt nya gavelbrädor i ändarna. .Bengt menade att man kan inte bygga en åkvagn utan ordna droppmån på taket och lägga ordentlig skyddsplåt i båda ändarna av vagnen...

Sedan började han att ordna draginrättningar på bakre ändan av boggien, på Norsholms-vagnen.
Skall nu bara målas svarta...
     Bengt i full färd med att lossa taket på Calles restaurang-vagn...

    Ny plåt skall läggas på..

    Man kan inte bygga en åkvagn utan droppmån på plåttaket, menade Bengt...

 
   Sedan satt han igång med draginrättningar på bakre boggien till Norsholmsvagnen..     När han jobbar på får man inte störa...

lördag 21 september 2019

Service av Näsviken vagnarna

Idag var det så fint ute att vi började med Näsviken vagnarna, service mm.
Åtdragning av bult i vagnskorgen på flakvagnen. Svetsning av dragkrok på flakvagnen och restaurang-
vagnen mm.


    Svetsning av dragkrok..    Kroken är svetsad på restaurangvagnen...


     Svetning av dragkrok på flakvagnen..  Nu sitter dragkrok på flakvagnen...    Nu skall flakändarna dras åt...

    Fotstöd skall svetsas fast på restaurang-vagnen...

    Uppstignings-steget finns nu på sin plats...

söndag 15 september 2019

Upprivninge av Forsadalens Jvg fortsätter...

Upprivningen av Forsadalens Jernväg fortsätter...
Svägerskan som hjälper Bengt, rapporterar om snålblåst och dåligt väder... Men de jobbar på med upptagningen. Om de blir klara med allt under helgen återstår att se men Bengt rapporterar att all 10 kg är upptagen. Nu  väntar bara upptagningen av 7 kg spannen.

måndag 9 september 2019

Byte av "Tippvagn" ....

 Straxt före helgen fick Bengt kontakt med Lennart Eldfors, Timansberg, Mohyttan.Lennart samlar Gjutjärns-
prylar och retaurerar gruvor, dansbana mm, uppe i Timansberg.

Nu ville Lennart byta till sig en tippvagn e.d. att ställa ut uppe vid den fd gruvan.
Kontakt upprättades mellan Bengt och Lennart Eldfors nere vid Hagaberg under söndagen.
Efter rundvandringen beslöts att Eldfors kunde få ta hand om tippvagn No15 som mer eller mindre stått
avställd utanför museihallen. Vagnen passar ej i vår övriga arsenal pga olika höjd koppel/buffertar o.d.
Vagnen kunde hämtas på em samma dag vid 3-tiden, vilket oxså skedde.
Nu kan det tyckas vara en dålig affär för oss, med vi skulle få ett fd tippvagns-tråg av honom, som skulle
passa det underede som skall förses med 643-mm hjul senare och gå i koppel med vårt 643-mm lok
som stått avställt under press i många år....


    Vagn No 15 tillv av Kärrgruvans M V 1907...fr Vikers Kalkbrott, Vikersvik...

   Ekerhjul mm

     Vagnen dras upp till stationskurvan av lok 1...

    Detta tippvagnsunderede skall få 643-mm hjul...

    Här anländer tippvagns-tråget...

     ... här "hasades" det av..

     Här lastades vagn No15 för transport upp till Timansberg...S

lördag 7 september 2019

Arbete med hemtagna sliprar

Idag inleddes arbetet med att ta bort beslag o.d. från Stoffe.s fd tunnelslipers.
Bengt tog veck infästningarna och plattorna med sliprondell. Sedan gick det åt handkraft att slå ned de avkapade infästningarna in i slipersen ingen, medelst stor slägga. Mycket jobb innan kapning men det
blir ju 20st 600-kubb. och nu vet vi vad jobb det blir per slipers...!
      Klart för transport...
tisdag 3 september 2019

Transport av sliprar

Igår em var vi och hämtade en kabeslang och några sliprar. Sliprarna hade Stoffe köpt av Tunnelbanan i Sthlm för byte av betongsliprar.  De nu tillbytta sliprarna har aldrig varit ute utan har legat hela tiden
inne i tunnlarna...
Nu skall infästningen tas bort och sliprarna skall kapas mitt itu....
     Aktuella sliprar fr tunnelbanan i Sthlm....